Van de praktijk VoorGoedBeter (verwerkingsverantwoordelijke)

 

Doel: deze informatie wordt verstrekt aan iedere client.

Basis: Algemene Verordening Gegevensbescherming EU 2016/679. EU Privacy wetgeving.

_______________________________________________________________

 

Jouw privacy en jouw persoonsgegevens

 

Ik informeer je graag over de verwerking van je persoonsgegevens

 

Jouw persoonsgegevens en medische gegevens sla ik digitaal op. Dit doe ik om goede zorg aan jou te kunnen verlenen. Het opslaan van deze gegevens doe ik volgens mijn privacy- en dataveiligheidsbeleid. Je gaat hiermee akkoord doordat je zorg door mijn praktijk laat uitvoeren. Door dit formulier te ondertekenen en aan mij te geven, geef je aan van je rechten kennis te hebben genomen en akkoord te gaan met mijn verwerking.

 

Zo ga ik met je persoonsgegevens om:

 

*Je persoonsgegevens sla ik op en gebruik ik zodat ik goede zorg aan jou kan verlenen.

*Jouw gegevens geef ik niet door aan derden.

*Je kunt je persoonsgegevens bekijken. Stuur me hiervoor een schriftelijk verzoek.

*Als je vindt dat de gegevens die ik van je heb opgeslagen niet correct zijn, mag je me schriftelijk vragen om je gegevens aan te passen.

*Je kunt me vragen om je persoonsgegevens te wissen. Als ik dit doe, kan ik (mogelijk) niet langer verantwoorde zorg aan je verlenen. Ik bewaar je gegevens tot een jaar na ons laatste contact, tenzij anders gewenst.

*Je kunt je toestemming tot het verwerken van je gegevens intrekken. Ik kan dan (mogelijk) geen verantwoorde zorg leveren.

*Je kunt bij mij bezwaar maken als je het niet eens bent met de manier waarop ik jouw persoonsgegevens verwerk.

*Je krijgt bericht van mij als er iets mis is gegaan met je persoonsgegevens.

 

 

 

Ik geef toestemming mijn persoonsgegevens te verwerken onder bovenstaande voorwaarden:

 

Naam client:

 

 

Handtekening client:

 

 

Datum: